Overgangsprocedure voor gewijzigde WMO per 1 maart 2017

Met ingang van 1 maart 2017 zal de gewijzigde Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in werking treden. Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen dat henzelf niet ten goede kan komen (zogeheten niet-therapeutisch onderzoek). Onder de nieuwe wetgeving is dit type onderzoek voortaan in principe toegestaan als de risico’s en belasting minimaal zijn in vergelijking met de standaardbehandeling voor de aandoening van de proefpersoon.

Om de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ wetgeving soepel te laten verlopen is een overgangsprocedure vastgesteld. In het algemeen volgen dossiers en amendementen de wetgeving geldend op het moment van indiening, ongeacht of het besluit vóór of na 1 maart 2017 wordt genomen.