NFU en Nefarma komen tot modelcontract

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland) hebben een Engelstalig model onderzoekscontract opgesteld.

De NFU en Nefarma hebben overeenstemming bereikt over een model voor de afspraken over geneesmiddelenonderzoek dat op initiatief van farmaceutische bedrijven in universitair medische centra (umc’s) wordt uitgevoerd. Het model Clincial Trial Agreement kan worden gebruikt voor onderzoeksovereenkomsten tussen een sponsor en een universitair medisch centrum (UMC). De CCMO meent dat de clausules in het model die betrekking hebben op de voortijdige beëindiging van het onderzoek en de openbaarmaking van onderzoeksresultaten in overeenstemming zijn met de CCMO-richtlijn Beoordeling onderzoekscontracten.

Een Word-versie van het model onderzoekscontract is te vinden op de website van de NFU (onder 'Onderzoek en Innovatie') en op de website van Nefarma. Partijen zullen de ervaringen met dit model de komende tijd evalueren.

De NFU en Nefarma verwachten dat het uniforme contract de snelheid zal verhogen waarmee onderzoek in Nederland kan aanvangen. Daardoor kan Nederland haar positie verbeteren ten opzichte van andere landen waar klinisch onderzoek wordt verricht, aldus de NFU in haar persbericht.

Ook verwachten de NFU en Nefarma dat het door het modelcontract gemakkelijker wordt onderzoek te doen waarbij meerdere instellingen zijn betrokken. Onderzoekers en patiënten worden dan eerder betrokken bij de nieuwste behandelmethoden en geneesmiddelen.