Nederland breidt deelname VHP uit vanaf januari 2017

Vanaf januari 2017 zal Nederland in voorbereiding op de komende EU Verordening geneesmiddelenonderzoek 536/2014 de deelname aan de Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP) verder uitbreiden. Naast de CCMO gaan de volgende twaalf METC’s deelnemen aan de VHP: de acht METC’s van de universitair medische centra in Nederland, de METC van de stichting BEBO, de MEC-U, de METC van het AVL, en de METC Brabant.

De VHP-beoordeling wordt tevens gebruikt in een pilot om als toetsingscommissie ervaring op te doen  met een beoordeling zoals die grotendeels onder de EU Verordening zal plaatsvinden. De deelnemende toetsingscommissies zullen in het kader daarvan tijdens de pilot hun beoordelingen met elkaar bespreken. De ervaringen opgedaan tijdens de pilot zullen worden gebruikt om de nieuwe werkwijze voor het toetsen van geneesmiddelenstudies verder aan te scherpen.