Geneesmiddelen van kleine bedrijven mét partnerschap gemakkelijker op de markt

Het aangaan van een partnerschap met een (middel)groot farmaceutisch bedrijf tijdens de ontwikkelingsfase van een geneesmiddel, pakt voor kleine bedrijven gunstig uit bij het naar de markt brengen van geneesmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het RIVM en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

De geneesmiddelen van kleine bedrijven die tijdens de ontwikkeling zijn overgenomen door een (middel)groot farmaceutisch bedrijf, worden vaker door de EMA (European Medicines Agency) goedgekeurd voor markttoelating dan de zelf ontwikkelde geneesmiddelen van kleine bedrijven.

Markttoelichting
De EMA beoordeelde in de periode van 2009 tot 2013 in totaal 172 nieuwe geneesmiddelen (new active substances, NAS), waarvan er 133 zijn goedgekeurd voor markttoelating. Daarvan is 41 procent afkomstig van kleine bedrijven, waaronder niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) of academische instituten. Kleine bedrijven spelen daarmee nog steeds een grote rol in geneesmiddeleninnovatie.

Kleine, middelgrote en grote bedrijven
In het onderzoek is het goedkeuringspercentage van overgenomen geneesmiddelen vergeleken met het goedkeuringspercentage van de niet-overgenomen, zelf ontwikkelde geneesmiddelen. De resultaten laten zien dat over het geheel genomen deze percentages vrijwel gelijk zijn. Wel is er verschil als kleine en middelgrote of grote bedrijven met elkaar werden vergeleken. Geneesmiddelen van kleine bedrijven zijn vaker afgekeurd voor markttoelating (40%) dan geneesmiddelen van middelgrote en grote bedrijven (17%). Bovendien zijn geneesmiddelen van kleine bedrijven die niet tijdens de ontwikkeling werden overgenomen vaker afgekeurd (37%) dan geneesmiddelen van kleine bedrijven die wel tijdens dat proces wel zijn overgenomen (26%).

Overname of partnerschap
Het feit dat kleine bedrijven hogere afkeuringspercentages kennen dan (middel)grote bedrijven, geeft aan dat de dialoog over markttoelating tussen kleine bedrijven en de EMA nog kan worden verbeterd. Daarnaast is samenwerking, bijvoorbeeld door overname of partnerschap, wellicht een goede strategie voor kleine bedrijven om hun nieuwe geneesmiddelen naar de markt te brengen.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Geneesmiddelenketen en gepubliceerd in Nature Reviews Drug Discovery.