Digitale indiening bij CCMO als toetsingscommissie

Vanaf nu kunt u de documenten voor protocollen waarvoor de CCMO de toetsende commissie is, digitaal indienen. Uitzondering hierop is de aanbiedingsbrief bij primaire indieningen en substantiële amendementen; hiervan is een ondertekende (‘natte handtekening’) papieren versie vereist.

Voor overige documenten volstaat voor indiening een kopie van de handtekening (dat wil zeggen: een scan van het originele ondertekende document of een handtekening die digitaal is ingevoegd). Digitaal indienen was al mogelijk bij de bevoegde instantie.

Uiteindelijk moet digitale indiening van het gehele onderzoeksdossier via ToetsingOnline mogelijk worden. Totdat het zover is, kunt u voor primaire indieningen, substantiële amendementen en overige indieningen groter dan 8 MB alle documenten als pdf-bestanden aanleveren op cd-rom, met uitzondering van de aanbiedingsbrief. Indieningen, anders dan primaire indieningen en substantiële amendementen en kleiner dan 8 MB, kunt u ook per e-mail toesturen.

Het e-mailadres van de CCMO als toetsingscommissie is tc@ccmo.nl. De naamgeving en codering van de documenten en de wijze van aanbieden zijn vooralsnog vergelijkbaar als die voor de bevoegde instantie (BI).