CCMO presenteert jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is op woensdag 9 maart aangeboden aan mevrouw Schippers, minister van VWS. Het jaarverslag heeft de vorm van een interactief pdf-bestand en beschrijft de taakuitoefening en het gevoerde beleid van de CCMO. Het verslag biedt tevens inzage in de toetsingspraktijk van onderzoek met mensen in ons land. In 2015 waren in Nederland 23 erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO verantwoordelijk voor de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

De CCMO is in 2015 diverse initiatieven gestart in reactie op inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze worden in het jaarverslag kort geduid. Enerzijds betreft het initiatieven die voortkomen uit ontwikkelingen in de medische wetenschap, zoals het gebruik van straling, van celtherapie en van nieuwe genetische en beeldvormende technieken met mogelijke ‘bijvangst’. De CCMO is met het veld in gesprek over de wijze waarop met deze ontwikkelingen in de toetsing van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen moet worden omgegaan. Anderzijds betreft het initiatieven om (het secretariaat van) de CCMO voor te bereiden op nieuwe taken die, naar alle waarschijnlijkheid, volgen uit de implementatie van de nieuwe EU verordening voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen.

In het jaarverslag vindt u ten slotte getalsmatige overzichten van het onderzoek dat het afgelopen jaar onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet door de CCMO en de erkende METC’s in Nederland is beoordeeld. In tegenstelling tot andere jaren is er voor gekozen een selectie van de cijfers op te nemen in het jaarverslag. Deze en aanvullende gegevens over 2015 zijn ook te vinden in een apart databestand dat op ccmo.nl te vinden is.