CCMO neemt deel aan project Beter Benutten Bestanden (BBB)

Als een van de overheidspartijen binnen de geneesmiddelenketen neemt de CCMO deel aan het project Beter Benutten Bestanden (BBB). Dit is een samenwerkingsproject tussen de ketenpartijen en de Universiteit Utrecht. Doel is om lering te trekken uit de beschikbare bestanden met gegevens over klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland.

Het project BBB is geïnitieerd door het RIVM. Hoofdvraag is welke risico-indicatoren kunnen worden ontwikkeld met betrekking tot de organisatorische en inhoudelijke kwaliteit van geneesmiddelenonderzoek. Daarnaast wordt beoogd een model te ontwikkelen voor het uitvoeren van een structurele risicoanalyse ten bate van het klinisch geneesmiddeleninterventieonderzoek (risk modelling).

Het project is ook een pilot voor het toepassen van geavanceerde technieken voor het onderzoeken van grote databestanden (datamining) binnen de geneesmiddelenketen.

De resultaten van het BBB-project kunnen worden gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie te verhogen van werkzaamheden in verschillende fases van de keten. Het project, ingericht als een aio-project, wordt uitgevoerd door een onderzoeker van de faculteit Bètawetenschappen (departement Farmaceutische Wetenschappen) van de Universiteit Utrecht.