Aangepast CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie beschikbaar

Op 1 juli 2015 treedt het gewijzigde Verzekeringsbesluit in werking. Het CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie is hierop aangepast.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het gewijzigde besluit heeft de CCMO het model verzekeringstekst proefpersoneninformatie aangepast. Deze versie kunt u gebruiken voor studies die na 1 juli 2015 worden beoordeeld.
Voor studies die tot 1 juli 2015 worden beoordeeld, kunt u het huidige CCMO-model verzekeringstekst proefpersoneninformatie blijven gebruiken.

Het gewijzigde besluit is niet van toepassing op onderzoek dat vóór 1 juli 2015 positief is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO, ongeacht eventuele amendementen bij dat onderzoek die na 1 juli 2015 zijn of worden beoordeeld. Op dat onderzoek blijft het Verzekeringsbesluit van toepassing dat geldt tot 1 juli 2015. Meer informatie over het gewijzigde Verzekeringsbesluit vindt u hier. De volledige tekst van het besluit en van de toelichting zijn gepubliceerd in het Staatsblad.