Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en/of de Embryowet valt, moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) . In bepaalde gevallen treedt de CCMO op als toetsende commissie.

De wetgever heeft een strikt onderscheid gemaakt tussen onderzoek dat de CCMO moet beoordelen en onderzoek dat de erkende METC’s moeten toetsen. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s verreweg de meeste onderzoeksprotocollen.

De toetsende commissie toetst onderzoeksprotocollen overeenkomstig de regels van de WMO. Zonder positief oordeel van deze onafhankelijke commissie van deskundigen is het uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek verboden.