De commissie bestaat uit maximaal vijftien leden plus hun plaatsvervangers. Zij bestaat in elk geval uit

‘…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon.’ (artikel 14 WMO).

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Leden

Prof dr M (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog)

Hoogleraar global child health, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

Hoogleraar moleculaire neurogenetica, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JJM (Hans) van Delden

Ethicus

Hoogleraar medische ethiek, Universiteit Utrecht

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr J (Johan) Denollet

Gedragswetenschapper

Hoogleraar medische psychologie, Universiteit van Tilburg

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr mr JCJ (Jos) Dute

Jurist

Hoogleraar gezondheidsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JHF (Fred) Falkenburg

Arts (internist-hematoloog), vicevoorzitter

Hoogleraar hematologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

Research director CNS, Centre for Human Drug Research, Leiden;
Hoogleraar klinische neuropsychofarmacologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies
Mr SJE (Liesbeth) Horstink-von Meyenfeldt

Proefpersonenlid

Lid Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-Veiligheidsdiensten (CTIVD);
Lid afdeling Bestuursrechtspraak, Raad van State

Opgave van belangen en (neven)functies
Dr WG (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

Senior researcher, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Ziekenhuisapotheker, vicevoorzitter

Ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein;
Bijzonder hoogleraar grondslagen van de individuele farmacotherapie, Universiteit Leiden

Opgave van belangen en (neven)functies
Dr JA (Jolande) Land

Embryodeskundige

Universitair hoofddocent, afdeling Genetica en Celbiologie, Universiteit Maastricht

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)

Hoogleraar heelkunde, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Dr B (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker

Ziekenhuisapotheker, MC Slotervaart / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Klinisch farmacoloog

Hoogleraar translationeel cardiovasculair onderzoek, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr FR (Frits) Rosendaal

Methodoloog

Hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies

Plaatsvervangende leden

Mr dr JHHM (Jo) Dorscheidt

Jurist

Universitair docent gezondheidsrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen / Rijksuniversiteit Groningen;
Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr ACG (Toine) Egberts

Ziekenhuisapotheker

Hoogleraar klinische farmacie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JBAG (John) Haanen

Arts (internist-oncoloog)

Hoofd medische oncologie, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam;
Hoogleraar translationele immunotherapie van kanker, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr M (Mariët) Hagedoorn

Gedragswetenschapper

Hoogleraar gezondheidspsychologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JGW (Jos) Kosterink

Klinisch farmacoloog

Hoogleraar ziekenhuisfarmacie / klinische farmacie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr S (Sjoerd) Repping

Embryodeskundige

Hoogleraar humane voortplantingsbiologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr D (Dick) Tibboel

Kinderarts (kinderarts-intensivist)

Hoogleraar research intensive care op kinderleeftijd, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr S (Suzanne) van de Vathorst

Ethicus

Bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven, Academisch Medisch Centrum Amsterdam;
Universitair hoofddocent ethiek, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr H (Hester) Vermeulen

Verplegingswetenschapper

Hoogleraar verplegingswetenschap, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr ir HCW (Riekie) de Vet

Methodoloog

Hoogleraar klinimetrie, VU medisch centrum Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Mr HCRM (Henri) de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Proefpersonenlid

Waarnemend burgemeester Cranendonck

Opgave van belangen en (neven)functies

Waarnemer

Drs S (Sytske) de Jong

Beleidsmedewerker, Directie Publieke Gezondheid, afdeling Financieel Beleid en Ethiek, ministerie van VWS