De commissie bestaat uit maximaal vijftien leden plus hun plaatsvervangers. Zij bestaat in elk geval uit

‘…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon.’ (artikel 14 WMO).

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Leden

Prof dr M (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog)
Hoogleraar Global Child Health, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper
Hoogleraar moleculaire neurogenetica, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JJM (Hans) van Delden

Ethicus
Hoogleraar medische ethiek, Universiteit Utrecht

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr J (Johan) Denollet

Gedragswetenschapper
Hoogleraar medische psychologie, Universiteit van Tilburg

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr mr JCJ (Jos) Dute

Jurist
Hoogleraar gezondheidsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JHF (Fred) Falkenburg

Arts (internist-hematoloog), vicevoorzitter
Hoogleraar hematologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr AL (Anneke) Francke

Verplegingswetenschapper
Bijzonder hoogleraar verpleging en verzorging in de laatste levensfase, EMGO+/VU medisch centrum Amsterdam en NIVEL, Utrecht

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter ad interim
Research Director CNS, Centre for Human Drug Research, Leiden, en hoogleraar klinische neuropsychofarmacologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies
Mr SJE (Liesbeth) Horstink-von Meyenfeldt

Proefpersonenlid
Lid Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-Veiligheidsdiensten (CTIVD) en lid van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Ziekenhuisapotheker, vicevoorzitter
Ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, hoogleraar grondslagen van de individuele farmacotherapie, Universiteit Leiden

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JA (Jolande) Land

Embryodeskundige
Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)
Hoogleraar heelkunde, Erasmus MC Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Dr B (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker
Ziekenhuisapotheker, Slotervaartziekenhuis/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr FR (Frits) Rosendaal

Methodoloog
Hoogleraar klinische epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Opgave van belangen en (neven)functies

Plaatsvervangende leden

Mr dr JHHM (Jo) Dorscheidt

Jurist
Universitair docent gezondheidsrecht, UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger rechtbank, Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr M (Mariët) Hagedoorn

Gedragswetenschapper
Hoogleraar gezondheidspsychologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr JGW (Jos) Kosterink

Ziekenhuisapotheker
Hoogleraar ziekenhuisfarmacie/ klinische farmacie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr MG (Mihai) Netea

Arts (internist/infectioloog)
Hoogleraar experimentele interne geneeskunde, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr S (Sjoerd) Repping

Embryodeskundige
Hoogleraar humane voortplantingsbiologie, hoofd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Klinisch farmacoloog
Hoogleraar translationeel cardiovasculair onderzoek, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr MHN (Maartje) Schermer

Ethicus
Bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr H (Hester) Vermeulen

Verplegingswetenschapper
Hoogleraar verplegingswetenschap, Radboudumc Nijmegen

Opgave van belangen en (neven)functies
Prof dr ir HCW (Riekie) de Vet

Methodoloog
Hoogleraar klinimetrie, VU medisch centrum Amsterdam

Opgave van belangen en (neven)functies
Mw AM (Margo) Vliegenthart

Proefpersonenlid

Opgave van belangen en (neven)functies

Waarnemer

Mr RJ (Jim) Terwiel

Beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)