• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Clinical trials guidelines on medicinal products
  • EU-richtlijn Goede Klinische Praktijken
  • Europese wetgevingsprocedure
  • ICH-GCP richtsnoer (Engels)
  • Persbericht Europees Parlement bij aannemen Europese verordening dd 2-4-2014
  • persbericht Europees Parlement bij rapport Glenis Willmott
  • Publicatieblad EU (Engels) Official Journal of the European Union - 27 mei 2014 - Europese verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen
  • Publicatieblad EU 27 mei 2014 - Europese verordening
  • Rapport Glenis Willmott (thema Europese verordening)
  • Verklaring van Helsinki