Nederland telt 23 erkende METC’s die voorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordelen. De meeste zijn verbonden aan een instelling, zoals een academisch medisch centrum of een ziekenhuis. Een alfabetische lijst van alle erkende METC's en hun driecijferige code vindt u hier.

Een erkende METC bepaalt zelf de regio waarvoor zij onderzoek toetst: haar werkkring. In de praktijk toetsen de meeste commissies voor heel Nederland.

Informatie over de nationale Research Ethics Committees (REC's) van alle Europese lidstaten, inclusief linkjes, is te vinden op de website van European Network of Research Ethics Committees (EUREC).

In het openbare CCMO-register plaatst de CCMO de kerngegevens uit het ABR-formulier van alle goedgekeurde WMO-plichtige studies die door de erkende METC’s en de CCMO zijn afgegeven. In haar jaarverslagen presenteert de CCMO telkens een overzicht van al het onderzoek dat in Nederland door erkende METC’s en de CCMO is beoordeeld.