Contactgegevens
Mw dr C Licht (BS7, kamer H-565)
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
0204448003
website

Werkkring

De METC toetst onderzoeksprotocollen aangaande:
a. Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Vrije Universiteit medisch centrum en/of ACTA of de Vrije Universiteit;
b. Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor een andere instelling, voorzover daarover door de raad van bestuur van het VUmc afspraken zijn gemaakt.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid/plv kamer beroep
Aarsman-Voorbij, mw EA geen lid research verpleegkundige
Bet, dr PM klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker
Boer, mw prof dr C geen (vicevoorzitter) lid biomedicus
Brakel, mw mr LF jurist lid jurist medische zaken
Bremmer, mw dr MA arts lid psychiater
Buter, dr J arts plv internist-oncoloog
Drukarch, dr B geen lid universitair hoofddocent anatomie en neurowetenschappen
Faes, dr ir ing TJC geen plv universitair hoofddocent fysica en medische technologie
Finken, dr MJJ arts / kinderarts plv kinderarts
Haarman, dr EG arts / kinderarts lid kinderlongarts
Hoksbergen, dr AWJ arts plv vaatchirurg
Janssens, dr MJPA ethicus lid medisch ethicus
Kersbergen-de Lange, mw K geen plv IC-neonatologie verpleegkundige
Klein, dr M geen lid neuropsycholoog
Kouwenhoven, mw dr MCM arts plv neuroloog
Lagerweij, dr MD geen lid tandarts
Müter, mw L proefpersonenlid plv groepsleerkracht / journalist
Nijman, mw G proefpersonenlid lid coach
Oosten, dr BW van arts lid neuroloog
Ossenkoppele, prof dr GJ arts lid internist-hematoloog
Rauwerda, prof dr JA arts (voorzitter) lid chirurg
Steeg, mw dr AFW van der arts lid kinderchirurg
Terwee, mw dr CB methodoloog plv klinisch epidemioloog
Veldhuijzen, mw dr N methodoloog plv epidemioloog
Ven, dr ir PM van de methodoloog lid statisticus
Vianen, ing SW geen lid stralingsdeskundige
Widdershoven-Heerding, mw dr C ethicus plv ethicus
Wildenbeest, mw mr drs ME jurist plv jurist
Wilhelm, drs AJ klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker

Tarieven

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,- € 0,- € 0,-
Industrie € 3500,- € 4000,- € 500,-
Extern (overig) € 3000,- € 3500,- € 250,-

Aanvullende informatie METC