Contactgegevens
Secretaris METC UMC Utrecht
Postbus 85500 (huispostnr D01.343)
3508 GA Utrecht
088 755 6376
website

Werkkring

De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht is bevoegd onderzoeksdossiers te toetsen die vallen binnen de reikwijdte van de WMO. De kring waarvoor de METC van het UMC Utrecht beoordelingen uitvoert, strekt zich uit over heel Nederland.

Toelichting bij tarieven
* Voor gesponsord onderzoek worden eenmaal per jaar tevens € 250,- abonnementskosten in rekening gebracht (voor de beoordeling van SAE's en SUSAR's, amendementen, veiligheidsinformatie en voortgangs- en eindrapportages).
Voor de exacte tarieven kunt u de website raadplegen van de METC of contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid/plv kamer beroep
Arends, dr JE arts plv D / M internist
Baas, mw dr JMP geen lid D universitair hoofddocent psychologische functieleer
Bont, prof dr LJ arts / kinderarts (algemeen voorzitter, voorzitter kamer M) lid M kinderarts
Bots, prof dr ML methodoloog plv D / M epidemioloog
Bredenoord, mw dr AI ethicus lid D assistant prof medische ethiek
Cahn, mw prof dr W arts lid D psychiater
Edema-Spaans, mw mr RH proefpersonenlid plv D / M advocaat arbeidsrecht
Elias, dr SG methodoloog lid D klinisch epidemioloog
Erpecum, dr KJ van arts lid D MDL-arts
Es, dr MA van arts lid neuroloog
Franse, mw mr AM jurist plv D / M jurist
Geerlings, mw dr MI methodoloog plv D / M epidemioloog
Geersing, dr GJ arts lid D huisarts
Geijlswijk, mw dr IM van ziekenhuisapotheker lid M ziekenhuisapotheker
Geuze, dr SG geen lid D sr onderzoeker / neuropsycholoog
Gils, mw dr CH van methodoloog plv D / M epidemioloog
Graaf-Verhave, mw dr R van der ethicus lid D ethicus
Greving, mw dr ir JP methodoloog plv D epidemioloog
Groenendaal, dr F kinderarts (vicevoorzitter kamer M) lid M kinderarts
Hale, dr WW geen lid M universitair hoofddocent
Hart, mw dr HE arts lid M huisarts
Hattum, mw dr ES van geen lid vaatchirurg
Jacobs, dr JWG arts lid reumatoloog
Jong, dr PA de arts lid D radioloog
Jongsma, mw dr KR ethicus lid D ethicus
Kempen, mw dr MJA van geen plv D / M klinisch moleculair geneticus
Klipstein-Grobusch, mw dr K methodoloog lid D epidemioloog
Koenderman, prof dr L geen plv D / M onderzoeker / celbioloog
Koopman, mw dr M arts plv D / M internist / oncoloog
Lier, mw mr HE van proefpersonenlid lid D bedrijfsjurist
Linden, dr PD van der ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
May, mw dr AM methodoloog lid D universitair hoofddocent
Meine, dr M arts lid M cardioloog
Monninkhof, mw dr EM methodoloog plv D / M epidemioloog
Mostert, mr M jurist plv docent gezondheidsrecht
Mulder, dr EJH geen lid M bioloog
Onland-Moret, mw dr NC methodoloog plv D / M epidemioloog
Putte, mw dr EM van de arts / kinderarts plv D / M kinderarts
Rosier, dr PFWM arts lid M arts functionele urologie
Schobben, prof dr AFAM klinisch farmacoloog plv D / M farmacoloog
Schuit, dr E methodoloog plv M epidemioloog
Sieswerda, dr GT arts plv D / M cardioloog
Slieker, dr MG kinderarts lid D kindercardioloog
Terhaard, prof dr CHJ arts lid D radiotherapeut
Thiel, mw dr G van ethicus (voorzitter kamer D) lid D ethicus
Uijtendaal, mw dr EV klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid M klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Uiterwaal, dr CSPM methodoloog plv D / M klinisch epidemioloog
Vaartjes, mw dr CH methodoloog lid M universitair hoofddocent cardiovasculaire epidemiologie
Veen-Mudrikova, mw dr T van arts lid D internist
Venekamp, dr RP arts lid D huisarts
Verbout, mr AJ jurist lid M jurist
Vermaas, mr AM jurist lid D jurist
Wilting, mw dr I klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid D klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Zijlmans, mw mr AM proefpersonenlid lid M jurist

Tarieven

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2000,- € 2500,- € 0,-
Industrie € 2500,-* € 3500,-* € 500,-*
Extern (overig) € 2500,- € 3500,- € 0,-

Aanvullende informatie METC