Contactgegevens
Prof dr WA Kamps - De Brug, kamer 7.067 huispostcode LA15
Postbus 30001
9700 RB Groningen
050 361 4204
website

Werkkring

De commissie toetst onderzoeksprotocollen uitgaande van en/of uitgevoerd door:

  • Medewerkers van het UMCG en daaraan gelieerde instellingen;
  • Medewerkers van andere instellingen, voor zover met deze instellingen door het bevoegd gezag afspraken zijn gemaakt over de toetsing van onderzoeksprotocollen. Van afspraken ter zake wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de CCMO.


 

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid/plv kamer beroep
Aarnoudse, prof dr JG arts lid gynaecoloog
Abeln, mw MA proefpersonenlid lid freelancer projectondersteunende activiteiten
Alffenaar dr JWC klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Alizadeh, dr BZ methodoloog lid epidemioloog
Althaus, mw dr M geen lid neuropsycholoog
Annema-de Jong, mw dr JH geen lid verpleegkundig onderzoeker
Boersma, dr HH klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog/ziekenhuisapotheker
Dekkers, dr BGJ geen lid AIOS ziekenhuisfarmacie
Derks, dr TGJ kinderarts lid kinderarts
Dolsma, mw dr WV arts lid radiotherapeut
Greuter, dr MJW geen lid klinisch fysicus
Hoek, mw W proefpersonenlid lid adviseur/begeleider wonen, zorg, hulpverlening en welzijn
Hooymans, mw prof dr JMM arts lid oogarts
Horst, dr JW geen lid klinisch fysicus / audioloog
Imhoff, dr GW van arts lid internist-hematoloog
Jongste, dr MJL de arts lid cardioloog
Kamps, prof dr WA geen (voorzitter) lid emeritus hoogleraar kindergeneeskunde-oncologie
Laar, prof dr T van klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Lambers Heerspink, prof dr HJ klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Langen, dr CDJ de geen lid farmacoloog
Langen, dr ZJ de arts lid chirurg
Maeckelberghe, mw dr ELM ethicus lid universitair docent ethiek
Meer, dr K van der arts lid huisarts
Norde, prof dr ir W geen lid emeritus hoogleraar bionanotechnologie
Paridon-Boerrigter, mw mr PJF van jurist lid jurist
Plukker, prof dr JthM arts lid chirurg
Rodrigues, mw dr HCML ethicus lid ethicus
Sauer, prof dr PJJ arts lid kinderarts
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid onderzoeker
Schouten, drs JP methodoloog lid universitair docent epidemiologie
Schröder, mw dr CP arts lid internist / oncoloog
Smid, dr HGOM geen lid psycholoog
Stant, dr AD methodoloog lid wetenschappelijk onderzoeker
Veen, mw mr WB jurist lid jurist
Verkerk, mw prof dr MA ethicus lid ethicus
Vries, dr ir PJF de geen lid consultant voedingswetenschappen
Vroedt, mr JWP de jurist lid jurist
Wijngaarden, mw drs N van proefpersonenlid lid stafmedewerker beleid
Wilffert, prof dr B klinisch farmacoloog lid hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie

Tarieven

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,- € 0,- € 0,-
Industrie € 3000,- € 3500,- (0-5 centra)
€ 4000,- (6-10 centra)
€ 4500,- (>11 centra)
€ 800,-
Extern (overig) op afspraak op afspraak op afspraak

Aanvullende informatie METC