Contactgegevens
Secretariaat Medisch Ethische ToetsingsCommissie Erasmus MC
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
010 703 4428
website

Werkkring

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het Erasmus MC, tenzij het onderzoek betreft dat conform artikel 2 van de WMO door de CCMO in eerste aanleg wordt beoordeeld.

De commissie toetst op basis van de WMO en overige relevante wet- en regelgeving, waaronder het ICH-richtsnoer voor Good Clinical Practice en de Verklaring van Helsinki.

In overleg met de raad van bestuur kan de commissie ook medisch-wetenschappelijk onderzoek beoordelen ten behoeve van andere instellingen, waarvoor geen andere commissie in de zin van artikel 16 van de WMO aangewezen is, mits de werklast van de commissie deze extra taken toelaat. Het overzicht van instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt, ligt ter inzage op het secretariaat en wordt gepubliceerd op de website van de METC.

In geval van multicenteronderzoek waarbij het Erasmus MC als hoofdonderzoeker fungeert, wordt de kring waarvoor de commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek toetst, uitgebreid tot heel Nederland.

  • Bij onderzoek dat door een bedrijf met winstoogmerk wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 2400,- (singlecenter) of € 4800,- (multicenter) in rekening gebracht.
  • Bij een extern investigator-initiated onderzoek dat niet wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 1000,- in rekening gebracht.
  • Bij onderzoek dat door een bedrijf met winstoogmerk wordt ondersteund, wordt een METC fee van € 600,- in rekening gebracht voor amendementen (indien van toepassing, 1 maal per jaar).
  • Bij een door de industrie geïnitieerd of ondersteund geneesmiddelenonderzoek wordt ook een aparte fee in rekening gebracht door de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC (indien van toepassing).

*Toelichting bij de tarieven onder aan deze pagina: indien het onderzoek op enigerlei wijze wordt gesponsord, gelden dezelfde tarieven als voor studies waarvoor de industrie de verrichter is.

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Bereikbaarheid
Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een e-mail naar metc@erasmusmc.nl sturen.
 

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid/plv kamer beroep
Akkerhuis, dr KM arts lid cardioloog
Bemt, mw dr PMLA van den ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog lid I/II ziekenhuisapotheker
Boere, mw dr IA arts lid II internist-oncoloog
Broekman, mr RCM jurist lid jurist
Bunnik-Sweijs, mw dr EM ethicus lid II medisch ethicus
Danser, prof dr AHJ klinisch farmacoloog plv hoogleraar farmacologie
Eskens, dr FALM arts plv internist-oncoloog
Exalto, dr N arts plv gynaecoloog
Hertog, mw mr AM den jurist lid jurist
Hilhorst, dr ir MT ethicus plv II ethicus
Hop, dr ir WCJ methodoloog lid I biostatisticus
Koch, mw dr BCP ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog lid I/II ziekenhuisapotheker
Kompanje, dr EJO ethicus lid I klinisch ethicus
Koolen, dr SLW ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Labree, mr JW proefpersonenlid plv private banker
Littel, mw dr M geen lid I klinisch psycholoog
Lugt, dr J van der kinderarts lid I kinderoncoloog
Metselaar, prof dr HJ arts (voorzitter II) lid II MDL-arts
Meulblok, drs HQ proefpersonenlid plv I manager verenigingszaken ZKN
Raaijmakers, dr HGP arts lid internist-hematoloog
Ridder, mw dr L de arts / kinderarts lid kinderarts MDL
Rijnders, dr BJA arts lid internist/infectioloog
Sijs, mw dr IH van der ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker
Steenbrink, mw mr NA proefpersonenlid lid II jurist
Tibboel, mw dr HF geen lid klinisch psycholoog
Tilanus, prof dr HW geen (voorzitter I) lid chirurg n.p.
Timman, dr R methodoloog lid II methodoloog
Tromp, mw drs K ethicus lid ethicus
Verhagen-van Weerden, mw mr CFB jurist lid II jurist
Vulto, prof dr AG klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Wessels-Lokker, mw drs L proefpersonenlid plv I/II mondhygiëniste (niet praktiserend)
Wierdsma, dr AI methodoloog plv socioloog/methodoloog
Wijnker, mw drs HS proefpersonenlid lid docent Frans / tekstschrijver
Witsenburg, dr M arts / kinderarts lid I kinderarts/congenitaal cardioloog
Zijlstra, mw drs S proefpersonenlid plv docent Chinees/schrijver
Zwaan, prof dr CM arts / kinderarts plv I kinderoncoloog/hematoloog

Tarieven

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,-* € 0,-* € 0,-*
Industrie € 2400,- € 4800,- € 600,-
Extern (overig) € 1000,-* € 1000,-* € 0,-*

Aanvullende informatie METC