Contactgegevens
Mw drs LM Damen (Routenr 627)
p/a Radboudumc, huispost 628, Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
024 361 3154
website

Werkkring

De commissie geeft een oordeel over:

  • Medisch-wetenschappelijk (mono- en multicenter) onderzoek dat onder leiding staat of mede onder leiding staat van ofwel wordt uitgevoerd of mede wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc, de Alysis Zorggroep, de St Maartenskliniek of de Stichting Habicura;
  • Overig medisch-wetenschappelijk (mono- en multi-center) onderzoek, indien hiervoor – in goed overleg met de commissie – toestemming is verleend door het Bestuurlijk overleg CARS.

Vaste adviseurs
prof dr PJ Slootweg, patholoog
mw dr I Tendolkar, psychiater

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid/plv kamer beroep
Aarnoutse, dr RE ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker
Abdo, dr WF arts lid neuroloog-intensivist
Agt, mr dr FM van jurist lid 1/2 jurist
Bijker, mw dr EM geen lid 3 AIOS kindergeneeskunde
Bijnen, mw dr STA van geen lid arts
Bossmann, mw AJFH geen lid 1 verpleegkundig specialist neurochirurgie
Bruns-Tijkorte, mw M geen lid 2 research coördinator IC
Burg, mw dr S van der ethicus lid ethicus
Claahsen-van der Grinten, mw dr HL arts / kinderarts lid kinderarts / endocrinoloog
Corté, mw mr WGH jurist lid 3 jurist gezondheidsrecht
Dekhuijzen, prof dr PNR arts (voorzitter) lid longarts
Donders, dr ART methodoloog lid biostatisticus / methodoloog
Erp, mw dr PH van ziekenhuisapotheker plv ziekenhuisapotheker
Feuth, drs AB methodoloog lid 1 statisticus
Harmsen, drs WJM proefpersonenlid lid onderwijs coach
Heesakkers, dr JPFA arts lid uroloog
Heine, dr R ter ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Hofstede, mw dr HJM ter arts lid internist
Isbouts, mw drs LN geen lid 2 arts-assistent
Jonker, mw dr MA methodoloog lid biostatisticus
Kessels, mw HCP proefpersonenlid lid maatschappelijk werker
Keus, drs RB arts (vicevoorzitter) lid radiotherapeut
Koller, mw mr KWJ proefpersonenlid lid 3 jurist / mediator / QA&RA manager
Kramers, dr C klinisch farmacoloog lid 1 internist / farmacoloog
Natsch, mw dr SS klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Oerlemans, mw dr AJM ethicus lid ethicus
Olthuis, dr GJ ethicus lid universitair docent medische ethiek
Roukema, dr J arts / kinderarts (vicevoorzitter) lid kinderarts / klinisch epidemioloog
Schouwenberg, drs BJJW arts / klinisch farmacoloog lid internist-klinisch farmacoloog
Slieker, dr MG arts / kinderarts lid kindercardioloog
Tesser, mw mr FEAM jurist lid 3 jurist gezondheidsrecht
Thämer-Stevens, mw mr P proefpersonenlid lid jurist
Tromp, mw TN geen lid 2 research verpleegkundige
Yaksh, mw dr A geen lid 3 arts

Tarieven

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 1500,-/€ 5000,- € 1500,-/€ 5000,- € 0,-
Industrie € 1500,-/€ 5000,- € 1500,-/€ 5000,- € 0,-
Extern (overig) € 2500,- € 2500,- € 0,-

Aanvullende informatie METC