De CCMO doet in Europees verband mee aan de Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP). De VHP is een gecoördineerde voorscreening van multinationaal geneesmiddelenonderzoek door bevoegde instanties van verschillende Europese lidstaten. Het doel is om voorafgaand aan de officiële indiening ernstige tekortkomingen te signaleren die kunnen leiden tot afwijzing van het onderzoek.

In een pilot ter voorbereiding op de EU Verordening 536/2014 doen een aantal METC's mee aan de VHP. Naast de CCMO doen de volgende twaalf METC’s deelnemen aan de VHP: de acht METC’s van de academische ziekenhuizen in Nederland, de METC van de stichting BEBO, de MEC-U, de METC van het AVL, en de METC Brabant.

Vragen over de VHP? Mail naar ccmo@ccmo.nl.