Een METC die wil worden erkend, dient daarvoor bij de CCMO een volledige aanvraag in te dienen.

Deze bestaat uit:

*METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn.
**METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een (plaatsvervangend) ziekenhuisapotheker en een (plaatsvervangend) klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn.

De deskundigheidseisen die aan METC-leden worden gesteld, staan in de CCMO-richtlijn deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s.