De CCMO moet tijdig op de hoogte worden gesteld van elke voorgenomen wijziging of herbenoeming binnen een METC, dus ook het vertrek of de toevoeging van een nieuw WMO- en/of overig lid.

Heeft een WMO-deskundig METC-lid de commissie verlaten en is er nog geen opvolger bekend of benoemd, dan mag die METC op dat moment geen protocollen beoordelen. Als een erkende METC een nieuw (plaatsvervangend) lid wil aanstellen, moet de CCMO dit kandidaat-lid namelijk eerst goedkeuren. Pas daarna mag het nieuwe (plaatsvervangend) lid zitting nemen in de erkende METC.

Na ontvangst van de stukken besluit de CCMO binnen acht weken over de erkenning van het kandidaat-lid. Zijn alle documenten uiterlijk twee weken voor de maandelijkse CCMO-vergadering binnen, dan kan de CCMO de aanmelding van het kandidaat-lid in principe op de eerstvolgende vergadering bespreken. Tegen een afwijzing van een kandidaat-lid door de CCMO kan de METC binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Aanmelden nieuw lid

Voor de aanmelding van een nieuw (plaatsvervangend) lid moet de erkende METC de volgende stukken bij de CCMO indienen:

  • een ingevuld en ondertekend mutatieformulier:

(plv) WMO-arts
(plv) WMO-kinderarts*
(plv) WMO-jurist
(plv) WMO-methodoloog
(plv) WMO-ethicus
(plv) WMO-proefpersonenlid
(plv) WMO-ziekenhuisapotheker**
(plv) WMO-klinisch farmacoloog**
overige leden

* Let op: METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan hoeft u alleen het mutatieformulier kinderarts in te dienen en in de aanbiedingsbrief te vermelden dat de kandidaat de disciplines arts en kinderarts zal vertegenwoordigen in de METC.

** Let op: METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een (plaatsvervangend) ziekenhuisapotheker en een (plaatsvervangend) klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan graag voor beide disciplines een mutatieformulier indienen.

De deskundigheidseisen die aan METC-leden worden gesteld, staan in de CCMO-richtlijn deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s.

Herbeoordeling zittend lid

Voor de herbeoordeling van een zittend (plaatsvervangend) lid dat in aanmerking komt voor herbenoeming moet een erkende METC, voor het einde van de zittingstermijn, de volgende stukken bij de CCMO indienen:

  • een ingevuld en ondertekend formulier herbeoordeling:

(plv) WMO-arts
(plv) WMO-kinderarts*
(plv) WMO-jurist
(plv) WMO-methodoloog
(plv) WMO-ethicus
(plv) WMO-proefpersonenlid
(plv) WMO-ziekenhuisapotheker**
(plv) WMO-klinisch farmacoloog**
overige leden

  • een ondertekende opgave van belangen en (neven)functies (formulier en toelichting)
  • een ondertekend cv
  • een publicatielijst (ten ministe over de afgelopen vijf jaar)

* Let op: METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan hoeft u alleen het mutatieformulier kinderarts in te dienen en in de aanbiedingsbrief te vermelden dat de kandidaat de disciplines arts en kinderarts zal vertegenwoordigen in de METC.

** Let op: METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een (plaatsvervangend) ziekenhuisapotheker en een (plaatsvervangend) klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan graag voor beide disciplines een mutatieformulier indienen.

De deskundigheidseisen die aan METC-leden worden gesteld, staan in de CCMO-richtlijn deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s.