Moet uw onderzoek worden getoetst?
Is een erkende METC of de CCMO de toetsende commissie?

Help-mij-op-weg!

Actuele Thema's

Verruiming mogelijkheden onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen

Met ingang van 1 maart 2017 zal de gewijzigde Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in werking treden. Een belangrijke wijziging betreft de verruiming van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen dat henzelf niet ten goede kan komen (zogeheten niet-therapeutisch onderzoek).

Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt (twee)maandelijks

Onderzoekswijs

Gratis e-learning voor onderzoekers.

ToetsingOnline

Indiening, beoordeling en openbaarmaking van onderzoeken.

CCMO-register

Informatie over lopende en afgeronde onderzoeken.