Small companies that form partnerships have easier access to markets for their medicinal products

Forming a partnership with a medium or large pharmaceutical company during the development phase of a medicinal product has advantages for small companies when it comes to getting their medicinal products on the market. This is according to research by the University of Utrecht, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO).

(Only in Dutch:) De geneesmiddelen van kleine bedrijven die tijdens de ontwikkeling werden overgenomen door een (middel)groot farmaceutisch bedrijf, werden vaker door de EMA (European Medicines Agency) goedgekeurd voor markttoelating dan de zelf ontwikkelde geneesmiddelen van kleine bedrijven.

Markttoelichting
De EMA heeft in de periode van 2009 tot 2013 in totaal 172 nieuwe geneesmiddelen (new active substances, NAS) beoordeeld, waarvan er 133 werden goedgekeurd voor markttoelating. Daarvan was 41 procent afkomstig van kleine bedrijven, waaronder niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) of academische instituten. Kleine bedrijven spelen daarmee nog steeds een grote rol in geneesmiddeleninnovatie.

Kleine, middelgrote en grote bedrijven
In het onderzoek werd het goedkeuringspercentage van overgenomen geneesmiddelen vergeleken met het goedkeuringspercentage van de niet-overgenomen, zelf ontwikkelde geneesmiddelen. De resultaten laten zien dat over het geheel genomen deze percentages vrijwel gelijk zijn. Wel was er verschil als kleine en middelgrote of grote bedrijven met elkaar werden vergeleken. Geneesmiddelen van kleine bedrijven werden vaker afgekeurd voor markttoelating (40%) dan geneesmiddelen van middelgrote en grote bedrijven (17%). Bovendien werden geneesmiddelen van kleine bedrijven die niet tijdens de ontwikkeling werden overgenomen vaker afgekeurd (37%) dan geneesmiddelen van kleine bedrijven die wel tijdens de ontwikkeling werden overgenomen (26%).

Overname of partnerschap
Het feit dat kleine bedrijven hogere afkeuringspercentages hebben dan (middel)grote bedrijven, geeft aan dat de dialoog over markttoelating tussen kleine bedrijven en de EMA nog kan worden verbeterd. Daarnaast is samenwerking, bijvoorbeeld door overname of partnerschap, wellicht een goede strategie voor kleine bedrijven om hun nieuwe geneesmiddelen naar de markt te brengen.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma geneesmiddelenketen en gepubliceerd in Nature Reviews Drug Discovery.