Metopp and METC St. Elisabethziekenhuis merge into METC Brabant

(only available in Dutch) Met ingang van 1 januari 2014 zijn twee METC’s samengegaan: de Metopp en de METC van het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. De geïntegreerde toetsingscommissie gaat verder onder de naam METC Brabant.

Het stichtingsbestuur van de Metopp zal haar activiteiten voortzetten voor METC Brabant en is daartoe uitgebreid met een vertegenwoordiger van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Tot nu toe bestond het stichtingsbestuur uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s Hertogenbosch), van het TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg) en van het Radiotherapeutisch Instituut Bernard Verbeeten (Tilburg). Het streven is in de nabije toekomst het draagvlak voor METC Brabant te verbreden met andere instellingen uit de omgeving.

De eerste vergadering van de METC Brabant vindt in januari plaats. De commissie bestaat uit erkende (plaatsvervangende) leden afkomstig van beide METC’s. Het secretariaat van METC Brabant is de komende jaren gehuisvest in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De METC van het St. Elisabethziekenhuis wordt binnenkort opgeheven. Lopende dossiers worden door METC Brabant overgenomen.