CCMO presents Annual Report 2013

(Only in Dutch) In het jaarverslag van de CCMO staan de belangrijkste getallen over onderzoeksdossiers die in 2013 door de erkende METC’s en de CCMO zijn beoordeeld in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Het thema van het verslag is dit keer ‘de toekomst van het Nederlandse toetsingssysteem’. Vijf geïnterviewden geven hierop hun visie. Voor het eerst is er ook een collega uit het buitenland geïnterviewd: Sue Bourne van de Health Research Authority (Verenigd Koninkrijk).

De afgelopen jaren is het aantal erkende METC’s gestaag teruggelopen van 35 (eind 2004) naar 25 (begin 2014, inclusief de CCMO). In enkele gevallen zijn door fusies regionale METC’s ontstaan die voor meerdere instellingen werken. Naar verwachting zal deze trend doorzetten. Gezien de groeiende vraag naar professionaliteit en transparantie lijkt dat onvermijdelijk.

Door de toenemende complexiteit van klinisch onderzoek zijn METC’s steeds vaker op zoek naar deskundigen. Het aantal beschikbare experts is echter beperkt. Het is de vraag hoe deze hooggespecialiseerde kennis het beste kan worden ingezet. Mogelijkheden zijn gespecialiseerde METC’s, een landelijke pool van externe deskundigen of meer flexibele en wisselend samengestelde toetsingscommissies.

De financiering van de meeste METC’s verloopt via de instelling waaraan zij zijn verbonden en via tarieven die in rekening worden gebracht voor de beoordeling van onderzoek. METC’s zijn daar in zekere zin van afhankelijk voor hun voortbestaan. Om de transparantie te bevorderen en erkende METC’s een solide basis te bieden, zou de financiering wellicht anders kunnen verlopen.

Het niveau van de medisch-ethische toetsing in Nederland is hoog. De laatste jaren wordt duidelijk dat de wijze waarop deze toetsing is georganiseerd, onder druk komt te staan. Dit beeld komt ook naar voren uit vijf interviews in het CCMO-jaarverslag over 2013.

In 2013 zijn ook de contouren zichtbaar geworden van de Europese verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Hoofddoel hiervan is het bespoedigen van het beoordelingsproces van internationaal geneesmiddelenonderzoek. Daarvoor is nodig dat Nederland in staat is om in overleg met andere Europese lidstaten zorgvuldig en snel tot gewogen medisch-ethische besluiten te komen. Ook dit vergt aanpassing van de organisatie van het Nederlandse toetsingssysteem.

Zie ook het persbericht behorende bij het CCMO-jaarverslag over 2013.