CCMO-jubileumsymposium ‘Van ei tot einde’ zeer geslaagd

Op vrijdag 27 juni vierde de CCMO haar vijftienjarig bestaan met een jubileumsymposium.  Het thema was ‘Van ei tot einde’. Medisch-wetenschappelijk onderzoek strekt zich immers uit over alle stadia van het leven. Ruim 200 METC-leden en -secretarissen, onderzoekers, wetenschappers en juristen bezochten de feestelijke bijeenkomst.

De CCMO kijkt terug op een mooi symposium met hoogwaardige en toegankelijke voordrachten. Zo nodigde prof dr Sjoerd Repping, hoogleraar Humane voortplantingsbiologie, het publiek uit om mee te denken over de ethische kanten van minder en verdergaande vormen van embryoselectie. Prof dr Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar Moleculaire genetica liet de aanwezigen kennismaken met de confettimuis. Aan de hand van indrukwekkende animaties liet hij de genodigden kennismaken met zijn onderzoek naar stamcellen in de darm en met het kweken van minidarmpjes.

Paul Huijts, directeur generaal bij het ministerie van VWS, maakte duidelijk dat de taak blijft bestaan om een goed evenwicht te vinden tussen de bescherming van de proefpersoon en de medische vooruitgang. Hij sprak het vertrouwen in de CCMO uit als bewaker van de belangen van de proefpersoon, ook in de snel veranderende wereld anno 2014. 

Prof dr Lex Bouter, hoogleraar Methodologie en integriteit, maakte aan de hand van een helder uiteengezette argumentatie duidelijk waarom onderzoek met methodologische tekortkomingen niet alleen slecht is, maar ook onethisch. Hij pleitte ervoor de methodologische beoordeling te behouden als integraal onderdeel van de medisch-ethische toetsing van onderzoeksprotocollen.

De voordracht van ondernemer Nicky Westerhof maakte, zo bleek na afloop van het symposium, veel indruk op de aanwezigen. Zij is draagster van het BRCA1-gen, verloor al vroeg haar oma en haar moeder en besloot op haar 22ste haar borsten preventief te laten verwijderden. Westerhof schreef het autobiografische boek Dansen op een zijden draad. Op het symposium las ze hieruit voor. Daarnaast vertelde ze over haar ervaringen in de medische wereld.

Het symposium werd afgesloten door terugspel van Theater Boven Water, dat ervaringen en anekdotes uit het publiek omvormde tot fraai gestileerde en soms hilarische scènes. De slotborrel erna benadrukte het feestelijke karakter van het symposium, dat voor velen ook het karakter had van een reünie.

De CCMO dankt alle sprekers, dagvoorzitter Eeke van der Veen en de genodigden voor het doen slagen van het jubileumsymposium. Dat het al bij voorbaat aan een behoefte voldeed, bleek wel uit het feit dat alle beschikbare entreekaarten eind april al waren vergeven.