• Besluit actieve implantaten
 • Besluit Centrale Beoordeling
 • Besluit Centrale Beoordeling (Engels)
 • Besluit Centrale Beoordeling, wijziging (Engels)
 • Besluit Centrale Beoordeling, wijziging met nota van toelichting
 • Besluit ernstige ongewenste voorvallen 10-07-2015
 • Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
 • Besluit medische hulpmiddelen (art 13)
 • Besluit tot wijziging van Besluit Centrale Beoordeling
 • Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Engels, tot 1-7-2015)
 • Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen met ingang van 1-7-2015
 • Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen tot 1-7-2015
 • Besluit wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
 • Decree on scientific research with medicinal products
 • Embryo's Act (version 3-4-2007)
 • Embryowet
 • Geneesmiddelenwet
 • Inwerkingtredingsbesluit art 3sub j WMO dd 15 december 2015
 • Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
 • Kamerbrief minister Schippers Voortgang wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk dd 12-6-2014
 • Opiumwet
 • Regeling Geneesmiddelenwet
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 • Regeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
 • Vrijstelling van verzekeringsplicht
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)
 • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) (Engels)
 • Wet op bijzondere medische verrichtingen
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet op het bevolkingsonderzoek
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Embryowet
 • Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de WMO in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen
 • Wetswijziging inzake verbod op xenotransplantatie