• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Clinical trials guidelines on medicinal products
 • EU-richtlijn Goede Klinische Praktijken
 • Europese wetgevingsprocedure
 • ICH-GCP richtsnoer (Engels)
 • Persbericht Europees Parlement bij aannemen Europese verordening dd 2-4-2014
 • persbericht Europees Parlement bij rapport Glenis Willmott
 • Publicatieblad EU (Engels) Official Journal of the European Union - 27 mei 2014 - Europese verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen
 • Publicatieblad EU 27 mei 2014 - Europese verordening
 • Rapport Glenis Willmott (thema Europese verordening)
 • Richtlijnen medische hulpmiddelen
 • Verklaring van Helsinki