• Brochure CTR
  • Brochure CTR EN
  • Tekst Europese verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik dd 16-4-1014 nr 536
  • Text European Regulation on clinical trials on medicinal products for human use, 16 April 2014, No 536