• Aanvraagformulier Erkenning Medisch Ethische Toetsingscommissie
 • Formulier belangen en nevenfuncties
 • Formulier herbeoordeling (plv) ethicus
 • Formulier herbeoordeling (plv) kinderarts
 • Formulier herbeoordeling (plv) klinisch farmacoloog
 • Formulier herbeoordeling (plv) methodoloog
 • Formulier herbeoordeling (plv) proefpersonenlid
 • Formulier herbeoordeling (plv) WMO-arts
 • Formulier herbeoordeling (plv) WMO-jurist
 • Formulier herbeoordeling (plv) ziekenhuisapotheker
 • Formulier herbeoordeling overige (plv) leden
 • Geheimhoudingsverklaring vaste adviseurs
 • Handleiding ToetsingOnline voor WMO-commissies
 • Leidraad voor erkende METC procedure SAE meldingen versie 14-09-2015
 • Lijst erkende METC's met driecijferige code
 • Model geheimhoudingsverklaring
 • Modelreglement
 • Mutatieformulier (plv) ethicus
 • Mutatieformulier (plv) klinisch farmacoloog
 • Mutatieformulier (plv) methodoloog
 • Mutatieformulier (plv) proefpersonenlid
 • Mutatieformulier (plv) WMO-arts
 • Mutatieformulier (plv) WMO-jurist
 • Mutatieformulier (plv) WMO-kinderarts
 • Mutatieformulier (plv) ziekenhuisapotheker
 • Mutatieformulier overige leden
 • Overzicht templates besluiten
 • P1. Model Primair besluit positief METC (Engels) (oud)
 • P1a Model Primair besluit erkende METC negatief
 • P1a Model Primair besluit erkende METC positief
 • P1a. Model Primair besluit Embryowet - erkende METC NEGATIEF 1-7-2014
 • P1a. Model Primair besluit Embryowet - erkende METC POSITIEF 1-7-2014
 • P2 Model Nader besluit erkende METC negatief
 • P2 Model Nader besluit erkende METC positief
 • P2. Model Nader besluit METC, toevoeging centrum (oud)
 • Toelichting belangen en nevenfuncties
 • Voorbeeld klachtenregeling