Contact data
Secretaris METC UMC Utrecht
Postbus 85500 (huispostnr D01.343)
3508 GA Utrecht
088 755 6376
website

Office

De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht is bevoegd onderzoeksdossiers te toetsen die vallen binnen de reikwijdte van de WMO. De kring waarvoor de METC van het UMC Utrecht beoordelingen uitvoert, strekt zich uit over heel Nederland.

Toelichting bij tarieven
* Onder 'Industrie' valt ook overig non-profit gesponsord onderzoek.
* Voor nieuw gesponsord onderzoek of extern onderzoek wordt eenmaal per jaar tevens € 500,- abonnementskosten in rekening gebracht (voor de beoordeling van SAE's en SUSARs, amendementen, veiligheidsinformatie, voortgangs- en eindrapportages en het toevoegen van centra).
Voor de exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Membership MREC

Name WMO-discipline mmb/rplc chamber profession
Arends, dr JE arts plv D / M internist
Baas, mw dr JMP geen lid D universitair hoofddocent psychologische functieleer
Bont, prof dr LJ arts / kinderarts (algemeen voorzitter, voorzitter kamer M) lid M kinderarts
Bots, prof dr ML methodoloog plv D / M epidemioloog
Bredenoord, mw dr AI ethicus lid D assistant prof medische ethiek
Broekmans, prof dr FJM arts plv M gynaecoloog
Bruijne, mw IE de proefpersonenlid plv D / M loopbaanadviseur
Cahn, mw prof dr W arts lid D psychiater
Edema-Spaans, mw mr RH proefpersonenlid plv D / M advocaat arbeidsrecht
Elias, dr SG methodoloog lid D klinisch epidemioloog
Franse, mw mr AM jurist plv D / M jurist
Geerlings, mw dr MI methodoloog plv D / M epidemioloog
Geersing, dr GJ arts lid D huisarts
Geuze, dr SG geen lid D sr onderzoeker / neuropsycholoog
Gils, mw dr CH van methodoloog plv D / M epidemioloog
Graaf-Verhave, mw dr R van der ethicus lid D ethicus
Greving, mw dr ir JP methodoloog plv D epidemioloog
Groenendaal, dr F kinderarts lid M kinderarts
Hale, dr WW geen lid M universitair hoofddocent
Hart, mw dr HE arts lid M huisarts
Jong, dr PA de arts lid D radioloog
Jonge, mw dr MV de geen plv M GZ-psycholoog
Jongsma, mw dr KR ethicus lid D ethicus
Kalkman, mw dr S ethicus lid D onderzoeker in onderzoeksethiek
Kempen, mw dr MJA van geen plv D / M klinisch moleculair geneticus
Klipstein-Grobusch, mw dr K methodoloog lid D epidemioloog
Koenderman, prof dr L geen plv D / M onderzoeker / celbioloog
Koopman, mw dr M arts plv D / M internist / oncoloog
Lafeber, prof dr FPJG geen plv D hoogleraar experimentele reumatologie
Lier, mw mr HE van proefpersonenlid lid D bedrijfsjurist
May, mw dr AM methodoloog lid D universitair hoofddocent
Meine, dr M arts lid M cardioloog
Monninkhof, mw dr EM methodoloog plv D / M epidemioloog
Mostert, mr M jurist plv docent gezondheidsrecht
Mulder, dr EJH geen lid M bioloog
Öner, prof dr FC arts lid D orthopedisch chirurg
Onland-Moret, mw dr NC methodoloog plv D / M epidemioloog
Putte, mw dr EM van de arts / kinderarts plv D / M kinderarts
Rosier, dr PFWM arts plv D arts functionele urologie
Schobben, prof dr AFAM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv D / M farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Schuit, dr E methodoloog plv M epidemioloog
Sieswerda, dr GT arts plv D / M cardioloog
Takken, dr T geen plv M sr wetenschapper / medisch fysioloog
Terhaard, prof dr CHJ arts lid D radiotherapeut
Thiel, mw dr G van ethicus (voorzitter kamer D) lid D ethicus
Uijtendaal, mw dr EV klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (vicevoorzitter kamer M) lid M klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Uiterwaal, dr CSPM methodoloog plv D / M klinisch epidemioloog
Vaartjes, mw dr CH methodoloog lid M universitair hoofddocent cardiovasculaire epidemiologie
Venekamp, dr RP arts lid D huisarts
Verbout, mr AJ jurist lid M jurist
Vermaas, mr AM jurist lid D jurist
Wilting, mw dr I klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid D klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Zijlmans, mw mr AM proefpersonenlid lid M jurist

Rates

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,- € 0,- € 0,-
Industrie € 2100,-* € 3150,-* € 0,-*
Extern (overig) € 2100,-* € 2100,-* € 0,-*

Extra information MREC