Contact data
Het secretariaat
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
088 320 8784
website

Office

De MEC-U (Medical Research Ethics Committees United) is ontstaan uit de integratie van de VCMO (Nieuwegein) en de METC van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) op 1 januari 2015. Dossiers van lopende studies zijn overgenomen door de MEC-U.

De participerende instellingen van MEC-U zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht-Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de commissie onderzoeksprotocollen aangaande:

  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt;
  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam buiten de genoemde instellingen valt;
  • in het kader van multicentertrials, voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers buiten de genoemde instellingen.

Toelichting bij de tarieven
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
* dit betreft zowel het toevoegen van een deelnemend centrum (laag tarief) als inhoudelijke amendementen (hoog tarief). Beide amendementen worden apart gefactureerd.
** onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten het St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Meander Medisch Centrum of het Diakonessenhuis.

NB: indien de MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.

Membership MREC

Name WMO-discipline mmb/rplc chamber profession
Arends, ir AJ geen lid klinisch fysicus
Bregman, drs A proefpersonenlid plv sr accountmanager Bijzonder Beheer
Broek, dr MPH van den klinisch farmacoloog lid klinisch farmacoloog
Budiharto, dr T arts lid radiotherapeut
Deenen, dr MJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Franssen, dr EJF klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker / toxicoloog
Frequin, dr STFM arts lid neuroloog
Grouls, dr RJE klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (voorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Habraken, J geen lid klinisch fysicus
Hoogen, dhr G van den proefpersonenlid lid patiëntencontactpersoon
Houterman, mw drs S methodoloog lid methodoloog B
Jans, dr JMNE proefpersonenlid lid docent ethiek
Kelder, dr JC methodoloog lid arts/klinisch epidemioloog
Kloeze, mw ir C geen lid klinisch fysicus
Laar, dr EFJ van de ethicus (vicevoorzitter) lid klinisch ethicus
Lim, mw NSL proefpersonenlid lid medisch administrateur n.p.
Loth-Stevens, mw AEH proefpersonenlid lid verpleegkundige n.p.
Lumens, mw mr PMC jurist lid jurist
Nickel, drs PJ ethicus lid universitair docent
Noordzij, dr PG arts lid anesthesioloog
Ottovay, mw mr ZK jurist lid jurist
Pasker-de Jong, mw dr PCM methodoloog lid stafadviseur /epidemioloog
Peels-Nooter, mw mr M jurist lid advocaat
Peeters, mw dr MYM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Ramshorst, dr B van arts (voorzitter) lid chirurg
Scharnhorst, dr V geen lid klinisch chemicus
Schipper, mw mr WJ jurist lid jurist
Stapelbroek, mw dr JM arts lid kinderarts
Swol, dr CFP van geen lid klinisch fysicus
Thiel, mw dr GJMW van ethicus plv universitair docent medische ethiek
Wyndaele, drs DNJ geen lid nucleair geneeskundige

Rates

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,- € 0,- € 0,-
Industrie € 3.500,- € 3.500,- € 150,- of € 500,-*
Extern (overig) € 1.500,-** € 1.500,-** € 75,- of € 250,-*

Extra information MREC