Contact data
Mw mr SYM van der Heijden / mw mr DJ Joosten / mw mr M van Loon, postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071 526 3241/ 071 526 6963
website

Office

De CME heeft tot taak de medisch-ethische toetsing van:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in of met medewerking van het LUMC;
  • medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zal worden uitgevoerd door medewerkers van het LUMC, in die hoedanigheid;
  • wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in het LUMC;
  • wetenschappelijk onderzoek met humaan lichaamsmateriaal waarvan de resultaten consequenties kunnen hebben voor identificeerbare, bestaande personen;
  • wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens van patiënten van het LUMC door een ander dan de behandelend arts, voor zover die patiënten voor zodanig onderzoek geen toestemming hebben gegeven;
  • overig wetenschappelijk onderzoek waarvan de voorzitter oordeelt dat het in de rede ligt dat de CME desgevraagd incidenteel deze taak verricht.

Tweede telefoonnummer
Het secretariaat van de METC van het LUMC is eventueel ook bereikbaar op telefoonnummer 071 526 6963.

Uitleg tarieven
Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC van het LUMC.

Membership MREC

Name WMO-discipline mmb/rplc chamber profession
Badrising, dr UA arts lid neuroloog
Dahan, prof dr A arts (voorzitter) lid anesthesioloog
Eijkholt, mw dr mr M jurist lid jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg
Engelen, mw dr SJPM van geen lid stafadviseur medische technologie
Groenwold, dr RHH methodoloog lid universitair hoofddocent epidemiologie
Grootens-Wiegers, mw dr P proefpersonenlid lid onderzoeker
Guchelaar, prof dr HJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Haak, mw dr MC arts lid gynaecoloog - perinatoloog
Houtlosser, mw dr M ethicus lid assistant professor medische ethiek
Houwelingen, drs P van proefpersonenlid lid dierenarts, niet praktiserend
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid directeur bedrijfsvoering, gepensioneerd
Kapiteijn, mw dr HW arts lid medisch oncoloog
Kliphuis, mw CC proefpersonenlid lid schrijver/coach
Liefers, dr GJ arts lid oncologisch chirurg
Lopriore, prof dr E kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Mersch, mw mr MF van der jurist plv advocaat
Pas, dr AB te kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Philips-Santman, mw mr CE jurist lid jurist
Putter, prof dr H methodoloog lid medisch statisticus
Reichart, mw dr CG arts lid psychiater
Scholte, dr AJHA arts lid cardioloog
Swen, dr JJ ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Touwen, mw dr DP ethicus lid ethicus
Velzen, mw dr M van geen lid wetenschappelijk docent/onderzoeker
Vernooij PDEng, ing ASN geen lid expert medische technologie
Vries, mw dr M de arts / kinderarts / ethicus (vicevoorzitter) lid kinderarts/medisch ethicus
Wermer, mw dr MJH arts lid neuroloog
Zwaveling, mw dr J klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Zwet, dr EW van methodoloog lid medisch statisticus

Rates

Indiener Monocenter onderzoek Multicenter onderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0,- € 0,- € 0,-
Industrie € 2500,- € 3700,- € 600,-
Extern (overig) € 2000,- € 2600,- € 500,-

Extra information MREC